Seven Card Stud

  • November 24, 2021
  • jbweb
  • No Comments

Spelare tilldelas individuellt sju kort under handens gång, men endast den bästa femkorts pokerhanden som är möjlig för varje spelare används för att avgöra vinnaren. Se pokerhandsrankingen för Seven Card Stud. Till skillnad från Texas Hold’em och Omaha, spelas Seven Card Stud vanligtvis med en Limit-satsningsstruktur, där satsningarna är i fasta steg.

Seven Card Stud Regler

Om du bara har spelat gemensamma kortspel kan Seven Card Stud poker vara en stor förändring. Detta är ingen anledning till oro eftersom spelets regler inte är alltför komplicerade på egen hand och är ganska lätta att lära sig. En hand börjar med den första omgången av att dela ut kort, börjar med den första spelaren till vänster om dealern och rör sig medurs. Spelare tilldelas tre kort totalt, med de två första korten med framsidan nedåt och det tredje kortet uppåt. Denna runda är känd som den tredje gatan. Den första satsningsrundan äger rum, följt av att ytterligare ett kort delas ut till alla spelare som fortfarande är aktiva i handen. Samma process upprepas för de kommande två korten. Det delas ut ett kort med framsidan uppåt, följt av en satsningsrunda. Slutligen, om det fortfarande finns spelare kvar i handen efter den sjätte gatan, får de ett sista kort med framsidan nedåt. Så i slutet av en 7 Card Stud-hand kan du ha upp till sju kort, där tre av dem är vända nedåt så att bara du kan se dem och de återstående fyra vända uppåt. På grund av reglerna för 7 Card Stud kan dealerknappen roteras runt bordet eller inte. Det kommer vanligtvis att hända i de flesta spel, men det finns ingen inneboende fördel med att vara på knappen i det här spelet, så även om affären startade från samma spelare varje gång, skulle det inte spela någon roll.

Seven Card Stud Basic Play

Följande Situationer Betraktas som Felaktiga Affärer:

  1. I det här spelet startas spelet med att dealern bränner ett kort från leken och sedan delar ut tre kort till varje spelare. De två första av dessa kort kommer att delas ut med framsidan nedåt, medan det sista kortet kommer att delas ut med framsidan uppåt. Detta kallas vanligtvis Third Street.
  2. Denna första satsningsrunda börjar med den spelare som har det lägsta uppkortet efter att den tredje gatan har delats ut. Denna spelare måste ta in insatsen med minst den låga insatsgränsen vid bordet, som en påtvingad insats. Spelet fortsätter till vänster om spelaren, med efterföljande spelare som väljer att höja, syna eller lägga sig.
  3. När den första satsningsrundan är klar kommer dealern att dela ut ytterligare en runda med kort till spelare, med framsidan uppåt, även kallad Fourth Street. Satsningsordningen bestäms, i denna och de återstående satsningsrundorna, genom att spelaren visar den högt exponerade handen i båda fallen, satsningsrundan fortsätter sedan, medurs, runt bordet med varje spelare i tur och ordning. Satsningen i den andra omgången sätts till den nedre gränsinsatsen och satsningen i den tredje omgången ställs till bordets högre gränsinsats.
  4. Om en av spelarna i början av den andra satsningsrundan “visar” ett par med sina två uppåtvända kort, har spelarna möjlighet att satsa i multiplar av antingen det bordets lägre eller högre gränsinsats. Om en spelare satsar på spelarens högre gränsinsats, måste alla följande spelare fortsätta satsa vid bordets högre gränsinsats.
  5. Det kommer att finnas ytterligare två rundor av ett exponerat kort till varje spelare, följt av en satsningsrunda. Detta kallas i allmänhet Fifth Street och Sixth Street.
  6. Den sista delningsomgången kommer att börja, med spelare som får ett sjunde kort med framsidan nedåt på bordet. River kommer att följas av ytterligare en satsningsrunda, med spel som börjar med spelaren som visar den höga handen.
  7. Efter den sista satsningsrundan kommer “Showdown” att börja. Spelaren med den höga handen som visas kommer först att avslöja om det inte hade gjorts någon satsning i den sista satsningsrundan. Annars kommer den sista spelaren som har lagt en satsning eller höjning att avslöja sina kort först. Resten av spelarna kommer att avslöja sina kort medurs från den första spelaren som visar sina kort. Vilken som helst av de återstående spelarna i “Showdown” kan välja att antingen avslöja sina kort eller “mucka” sin hand, trycka in korten och lägga sin hand utan att avslöja sina kort. Den bästa pokerhanden med fem kort av de avslöjade vinner potten

Drop Your Comment